เฮียนก

ปลัดเบิร์ด

ครูอิ๋ว

เจ้อิ่ม

เจ้เปิ้ล

เจ้มะ

01-9356968

07-2185049 09-2785045

01-6890559

06-3227611

เฮียมังกร

เสี่ยสายัณห์

เสี่ยเชี่ยว

หมอดาบสั้น

เฮียพุทธ

เสี่ยปู

01-8377474

06-7744415

01-8864344

01-8728944

01-7322624

01-8718420

ปลาดาว

สารวัตรเอ๋

เสี่ยแจ็ค

เอ-เกย์

โต้งยักษ์ -130kg

หมอตูเช่

01-4413607

01-8719153

01-7175117

01-7188454

04-1019797 09-9413403

หมอเชษฐ

เฮียเชาว์

เฮียชาญศักดิ์

เอ-นำยศ

เฮียเคี่ยง

หมาน้อย

01-8229484 01-5766472 01-9094636 06-6071011

เจ้อุ๋ย

01-5645345

นายเว่อ

นายแพะ

บงเหนือ, สกลนคร

01-6273724